Dodaj bota nie czekaj!

Dodaj mnie!

Co potrafi Edward?

Ekonomia


Rozwinięta ekonomia pozwala na kupowanie przedmiotów lub ról!

Muzyka


Pozwala odtwarzać muzykę w dobrej jakości!

System poziomów


Nadawanie użytkownikowi roli po wbiciu poziomu!